Bộ VHTT&DL khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

VietTimes -- Đến nay, Bộ VHTT&DL đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương triển khai tại 5 đơn vị là: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định số 1819 ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Bộ VHTT&DL đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 4659 ngày 9/11/2015 về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ.

Để cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau cũng như giảm thời gian, công sức của người dân và doanh nghiệp đến trực tiếp cơ quan Nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính, lãnh đạo Bộ VHTT&DL đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Địa chỉ để công dân và doanh nghiệp truy cập nhằm thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính là tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://bvhttdl.gov.vn) hoặc truy cập trực tiếp tại: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn.
Từ những tháng đầu năm 2016, lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ VHTT&DL có thủ tục hành chính công trực tuyến đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính, rút gọn quy trình nghiệp vụ giữa các phòng, ban chuyên môn, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở quy trình các thủ tục hành chính đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, Trung tâm Công nghệ thông tin đã chủ động thiết lập các quy trình điện tử lên trang dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Đến nay, Bộ VHTT&DL đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương triển khai tại 5 đơn vị là: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Được sự hướng dẫn, phối hợp của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ), Bộ VHTT&DL đã kết nối thủ tục Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim của Cục Điện ảnh liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia (trong giai đoạn thử nghiệm). Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Cục đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục nói trên thành công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Kết quả trên đã bước đầu khẳng định việc sẵn sàng triển khai dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu mà Chính phủ giao cho Bộ VHTT&DL.