Bộ Tư pháp sẽ không bỏ điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

VietTimes -- Bộ Tư pháp đã tiến hành lấy ý kiến việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ Luật hình sự 2015, với điểm được quan tâm đặc biệt là chỉ sửa đổi, bổ sung điều 292, thay vì bỏ hoàn toàn điều này trên cơ sở tiếp thu kiến nghị của nhiều cơ quan, doanh nghiệp.
Có ý kiến cho rằng Bộ luật hình sự đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép nhưng Điều 292 lại quy định tội “kinh doanh trái phép trên mạng”. Như vậy là không phù hợp.
Có ý kiến cho rằng Bộ luật hình sự đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép nhưng Điều 292 lại quy định tội “kinh doanh trái phép trên mạng”. Như vậy là không phù hợp.

Bộ Tư pháp, đơn vị chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13 vừa đăng tải dự thảo luật này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016.

Theo Bộ Tư pháp, trong thời gian gần đây, qua thông tin báo chí cũng như kiến nghị trực tiếp của đại diện cộng đồng DN khởi nghiệp gửi Bộ Tư pháp đề nghị rà soát lại Điều 292 của BLHS 2015 - tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, đặc biệt là quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 292: “Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật”.

Các ý kiến cho rằng, quy định này có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng nên không khuyến khích sáng tạo của cộng đồng DN. Ngay sau khi nhận được các kiến nghị nêu trên, qua rà soát bước đầu, Bộ Tư pháp cho rằng, điều luật này được bổ sung trên cơ sở đề xuất của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng Internet để phạm tội.

Bên cạnh đó, mục đích của quy định này là nhằm bảo vệ hoạt động kinh doanh lành mạnh (trong đó có hoạt động kinh doanh sử dụng mạng máy tính, mạng Internet) đúng pháp luật; răn đe, phòng ngừa các vi phạm, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực kinh doanh này.

Đối với nội dung kiến nghị của đại diện cộng đồng DN khởi nghiệp về đề nghị rà soát lại Điều 292, nhất là quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 292 “Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật”, Bộ Tư pháp cho rằng, đề xuất này cần phải được nghiên cứu nghiêm túc, trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bộ, ngành, nhất là các cơ quan thực thi pháp luật, để không cản trở DN khởi nghiệp phát triển.

Hiện, đối với Điều 292 trong BLHS 2015, Bộ Tư pháp sẽ có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ này nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý, gửi kết quả về Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015

Nhìn chung, dự thảo sửa đổi điều 292 Bộ Luật hình sự năm 2015 có một chút thay đổi cơ bản so với trước. Đó là:

1. Sửa từ "không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép" thành "chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật".

2. Chỉ xử lý khi thu lợi bất chính, bỏ xử lý khi có doanh thu.

3. Nâng mức thu lợi bất chính lên 100 triệu đồng, thay vì 50 triệu đồng như quy định trước đó.

Cụ thể dự thảo đưa ra các điểm cấu thành cơ bản của tội kinh doanh trái phép trên mạng máy tính như sau:

“Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

a) Kinh doanh vàng miếng trên tài khoản;

b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

c) Kinh doanh đa cấp;

d) Trung gian thanh toán;

đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

Còn điểm e khoản 1 điều 292 có 2 phương án được đưa ra. Ở Bộ Luật hình sự năm 2015, điểm e được quy định chung chung là “các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật”. Nay ở dự thảo đang được lấy ý kiến, có 2 phương án được đưa ra. Một là liệt kê cụ thể các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Hai là bỏ quy định tại điểm này.

Trước đó, cộng đồng start up (khởi nghiệp) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ trên mạng máy tính, viễn thông đã hết sức lo ngại khi Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định về tội kinh doanh trái phép trên mạng máy tính, viễn thông.

Bởi vì, với quy định của điều 292 Bộ Luật hình sự năm 2015, giới start up có thể bị vướng tội hình sự bất cứ lúc nào nếu cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Tổng hợp