Bộ TT&TT xây dựng nhiều kênh thông tin để tiếp thu ý kiến người dân

VietTimes -- Ngày 14/9, Bộ TT&TT đã có văn bản báo cáo lên văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 2016. Trong đó, Bộ TT&TT cho biết đã xây dựng nhiều kênh thông tin để tiếp thu ý kiến người dân.
Bộ TT&TT đang cung cấp 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Bộ TT&TT đang cung cấp 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trước đó, căn cứ Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 957/QĐ-BTTTT ngày 03/6/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Trong các nội dung triển khai thực hiện, có việc tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh của người dân về thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, Bộ TT&TT đã thực hiện các nội dung như tiến hành đăng tải nội dung trả lời các phản ánh, kiến nghị của địa phương tại mục “Trả lời kiến nghị từ địa phương” trên Cổng thông tin của Bộ.

Cùng với đó, Bộ đã xây dựng và vận hành chuyên mục “Hỏi- Đáp” trên Cổng thông tin của Bộ (trong Quý III, chuyên mục đã tiếp nhận và xử lý trên 240 câu hỏi, kiến nghị).

Ngoài ra, Bộ TT&TT còn thực hiện tiếp nhận và trả lời các câu hỏi, kiến nghị thông qua email và điện thoại của ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ (trung bình tiếp nhận 10 câu hỏi/ngày).

Về dịch vụ công trực tuyến, hiện tại,  Bộ TT&TT đang cung cấp 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên Cổng thông tin của Bộ.