Bộ TT&TT tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

VietTimes -- Mỗi cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ phải nắm được những phương thức, âm mưu, thủ đoạn lấy cắp thông tin, tài liệu mật cũng như hoạt động thu thập bí mật nhà nước để chủ động phòng ngừa, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực TT-TT.

 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2016 thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu từ các cơ quan trực thuộc Bộ, một số Sở TT&TT, các doanh nghiệp thuộc Bộ vừa khai mạc sáng nay (28/7), tại Bình Thuận.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia và Cục An ninh chính trị nội bộ - Tổng cục an ninh giới thiệu một số nội dung cơ bản như: Kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản hành chính, xử lý văn bản, phổ biến nội dung Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Đây là các chuyên đề đã được chọn lọc phù hợp với yêu cầu của Bộ trong tình hình hiện nay.

Bộ TT&TT tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác văn thư, lưu trữ  và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: ngay từ những ngày đầu nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 01/VP ngày 3/1/1946 về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người đã chỉ rõ "tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia" và đánh giá "tài liệu lưu trữ là tài sản quý báu, có tác dụng rất lớn trong việc nghiên cứu tình hình, tổng kết kinh nghiệm, định hướng chương trình, kế hoạch công tác và phương châm chính sách về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, cũng như khoa học kỹ thuật. Do đó, việc lưu trữ công văn, tài liệu là một công tác hết sức quan trọng".

 Thứ trưởng chỉ rõ: "Tuy mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều có một đặc điểm chung là trong quá trình hoạt động đều ban hành những giấy tờ liên quan và những văn bản, tài liệu có giá trị đều được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Công tác văn thư, lưu trữ nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản để phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức".

Bộ TT&TT tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ảnh 2

 Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/7/2016 thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều đại biểu tham dự.

Cũng tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã tổ chức sơ kết công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và công bố các quyết định khen thưởng cho một số đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác này năm 2015.