Bộ trưởng Bộ TT&TT: Tuyên truyền về y tế cần kịp thời, chính xác

VietTimes -- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng cần khắc phục những tồn tại trong thời gian qua; tích cực, thường xuyên thực hiện tuyên truyền về công tác y tế kịp thời, chính xác, đặc biệt khi có những vấn đề ảnh hưởng rộng đến sức khỏe cộng đồng.

Đoàn chủ trì hội thảo

Đoàn chủ trì hội thảo

Sáng nay, 7/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của thông tin và truyền thông trong chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Được biết, đây là Lần thứ 2 hai Bộ tổ chức hội thảo về chủ đề tuyên truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay, tạo sự thống nhất, đồng thuận vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Từ tháng 10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã ký kết Chương trình phối hợp về thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020, đây là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, tạo khung pháp lý để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn bày tỏ: "Tôi tin tưởng rằng Hội thảo sẽ góp phần nâng cao năng lực hoạt động và kỹ năng thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chương trình truyền thông phù hợp theo vùng miền, địa phương; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin và truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân với quan điểm “Sức khỏe cho mọi người” và “Mọi người vì sức khỏe”; tăng cường thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân về lối sống, hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp người dân có các kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh tật, có lối sống lành mạnh, tự rèn luyện để giữ gìn và nâng cao sức khỏe".

Để đạt được hiệu quả thông tin và truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực của ngành y tế đến Bộ TT&TT để chỉ đạo, định hướng kịp thời tới các cơ quan báo chí và truyền thông, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền.

Đối với các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị cần khắc phục những tồn tại trong thời gian qua; tích cực, thường xuyên thực hiện tuyên truyền về công tác y tế kịp thời, chính xác, đặc biệt khi có những vấn đề ảnh hưởng rộng đến sức khỏe cộng đồng. Lĩnh vực y tế là một lĩnh vực bao hàm nhiều vấn đề và nhạy cảm, phức tạp. Thông tin về lĩnh vực y tế đòi hỏi nhà truyền thông, đội ngũ phóng viên, báo chí phải có sự am hiểu về lĩnh vực y tế và có kỹ năng truyền thông phù hợp, phải có đạo đức và khả năng đánh giá được sự tác động của thông tin, tránh gây hiểu nhầm tạo dư luận không tốt trong xã hội, thậm chí gây kích động với người dân.

Chính vì vậy, cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ TT&TT, giữa Bộ Y tế và các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trong việc thông tin và truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc con người, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.

Tại Hội thảo có nhiều tham luận của Lãnh đạo các cơ quan báo chí, Lãnh đạo cơ quan quản lý của hai Bộ, Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Lãnh đạo một số bệnh viện đại diện cho đội ngũ các thầy thuốc trong cả nước. Nhiều tham luận, ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ vai trò của Thông tin và Truyền thông trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; đề xuất giải pháp để phát huy được vai trò của truyền thông đối với lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao đội ngũ các cơ quan báo chí thời gian  qua đã có sự phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân và mong muốn các  cơ quan báo chí các cơ quan quản lý báo chí tiếp tục đồng hành cùng Bộ y tế không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền chăm sóc sức khở nhân dân.