Bộ TN&MT lập hội đồng đánh giá khắc phục vi phạm của Formosa

VietTimes -- Nhằm đánh giá kết quả và kế hoạch khắc phục tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh với 4 tỉnh miền trung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, Trần Hồng Hà vừa quyết định thành lập hội hội đồng đánh giá khắc phục vi phạm của Formosa.
Formosa có 53 hành vi vi phạm với môi trường khi đầu tư tại Việt Nam.
Formosa có 53 hành vi vi phạm với môi trường khi đầu tư tại Việt Nam.

Theo quyết định, hội đồng có 15 thành viên, do ông Hoàng Văn Thức- phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm chủ tịch, ông Lương Duy Hanh làm phó chủ tịch hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả và kế hoạch khắc phục tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Trong quá trình bồi thường và khắc phục hậu quả môi trường do Formosa gây ra tại 4 tỉnh miền trung, các cơ quan liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả cho hội đồng giám sát việc khắc phục hậu quả và cam kết thực hiện của Công ty Formosa Hà Tĩnh theo quyết định của Bộ TN-MT.

Trước đó, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, qua kiểm tra phát hiện Formosa có 53 hành vi vi phạm. Trong đó, liên quan đến cả những quá trình như thiết kế, vận hành, xây dựng, thi công, kể cả những vấn đề qua thử nghiệm phát hiện sự cố liên quan đến việc triển khai hệ thống xử lý chưa đúng quy chuẩn, quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý.

Đồng thời, trong 53 hành vi đó thì đặc biệt có một hành vi là tự ý thay đổi công nghệ nghệ xử lý cốc, từ công nghệ xử lý cốc khô sang công nghệ xử lý cốc ướt.

Vì vậy, Bộ TN-MT quyết định Formosa Hà Tĩnh chỉ được vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình của dự án khi được Bộ TN&MT chấp thuận và vận hành chính thức khi được Bộ cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Liên quan đến việc đền bụ thiệt hại cho người dân sau sự cố môi trường, ngày 30/10, chính quyền xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Theo đó, huyện Lộc Hà có gần 5.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp từ sự cố môi trường biển. Tổng số tiền bồi thường là 207 tỷ đồng được chi trả cho người dân.