Bộ Thông tin và Truyền thông phân công công việc Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký, ban hành Quyết định số 621 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

1. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Báo chí; Xuất bản, In, Phát hành; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; Bản quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí, xuất bản; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua khen thưởng; Lịch sử truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm, và các công tác khác do Chính phủ giao.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ;  Viện Chiến lược TT&TT; Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Vụ Thông tin cơ sở.

Ông cũng theo dõi các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, theo dõi các hội, hiệp hội gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam.

2. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phụ trách các lĩnh vực: Pháp chế; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn chất lượng; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Bưu chính và chuyển phát; Nội chính; Các dự án về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; An ninh – Quốc phòng, Quân sự của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đồng thời được phân công theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Tạp chí CNTT&TT; Ban Quản lý Dự án Nâng cao khả năng truy cập Internet công cộng; Cục Công tác phía Nam; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Văn phòng Bộ (bao gồm đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung – Tây Nguyên).

Ông theo dõi các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, theo dõi các hội, hiệp hội: Hội Tem Việt Nam, Chi hội Luật gia Bưu điện

3. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách các lĩnh vực: CNTT (bao gồm Công nghiệp CNTT; An toàn thông tin; Ứng dụng CNTT); Điện tử; Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ CNTT&TT; Hội nhập kinh tế quốc tế; Các dự án thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử.

Ông quản lý hoạt động thông tin báo chí của Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ CNTT, Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Ban Quản lý dự án Phát triển CNTT&TT tại Việt Nam; Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế; Báo Bưu điện Việt Nam; Báo điện tử VietnamNet; Nhà xuất bản TT&TT; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Ông được giao theo dõi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, theo dõi các hội, hiệp hội: Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử, tin học Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin, Liên chi hội Nhà báo Bưu chính Viễn thông.

4. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch – Tài chính của Bộ TT&TT; Định mức kinh tế - kỹ thuật, thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành TT&TT; Cơ sở hạ tầng thông tin; Tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa, công tác đầu tư, tài chính của doanh nghiệp; Các dự án thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải được giao theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Bưu điện Trung ương; Ban Quản lý Chương trình Viễn thông công ích; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Ông trực tiếp chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Cuộc Tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại Internet và nghe – nhìn. Đồng thời, ông theo dõi các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Vĩnh Phúc.

6. Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng; Tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Các dự án về lĩnh vực viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; Công tác Đảng, Công đoàn, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

Ông được phân công theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện; Trung tâm Internet Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Tâm còn theo dõi hoạt động của các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, theo dõi các hội, hiệp hội: Hội Vô tuyến điện tử, Hiệp hội Internet Việt Nam.