Bộ Thông tin và Truyền thông điều động bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

VietTimes --  Ông Trần Minh, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam vừa nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (phải) trao quyết định cho ông Trần Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (phải) trao quyết định cho ông Trần Minh.

Ngày 19/3, Bộ Thông tin và truyền thông đã điều động bổ nhiệm nhân sự chủ chốt cho Vụ Tổ chức cán bộ và Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số. Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã trao các quyết định:

Quyết định số 347/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm ông Trần Minh, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ TT&TT.

Quyết định số 339/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT – Thư ký Bộ trưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT.

20181903-ta2.jpgThứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định cho ông Bùi Hoàng Phương

Quyết định số 338/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và  bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ TT&TT.

20181903-ta1.jpgThứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định cho ông Trần Hồng Sơn

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chúc mừng các đơn vị được bổ sung cán bộ chủ chốt. Thứ trưởng cho biết, công tác cán bộ là công tác thường xuyên do nhu cầu công việc cần bổ sung cán bộ trẻ, tạo nguồn cho đơn vị phát triển trong thời gian tới. Các cán bộ được bổ nhiệm ngày hôm nay đã được rèn luyện qua công tác tại cơ sở, có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh lãnh đạo, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có tín nhiệm cao. 

Lãnh đạo Bộ hoàn toàn tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao và mong muốn các cán bộ được nhận quyết định phải khẳng định sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ, của cán bộ đơn vị bằng đóng góp của mình và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.