Bộ Tài chính lại hứa sẽ giảm tối thiểu 10% thủ tục thuế

Trong báo cáo mới nhất gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế. Sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới, công tác cải cách thủ tục thuế, hải quan sẽ tiếp tục được triển khai tích cực với trọng tâm là lĩnh vực thuế điện tử, nâng cao hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN.

Trong đó, đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đầu tiến tới đạt 90% về cả 3 chỉ tiêu: số doanh nghiệp, số chứng từ nộp thuế, số tiền thuế thu được.

Tháng tới, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; đồng thời triển khai nghiên cứu xây dựng các đề án hiện đại hóa thủ tục đối với cá nhân.

Đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế; sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Ngoài ra, theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến 26.10, 98% số doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng internet và 90,05% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử (kết nối liên thông với các ngân hàng thương mại).

Trước đó, theo báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu Doing Business 2016 của Ngân hàng Thế giới (WB), nộp thuế là tiêu chí Việt Nam bị đánh giá thấp nhất trên bảng xếp hạng.

Theo đó, với thứ hạng 168/189, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm dưới về thủ tục thuế. Cụ thể, thời gian trung bình để doanh nghiệp Việt Nam phải đi làm thủ tục thuế là 770 giờ/năm, tương đương với 32 ngày làm việc. Trong khi đó, chỉ số nộp thuế mới chỉ giảm 102 giờ, từ 872 giờ xuống còn 770 giờ. Tổng số tiền thuế và các khoản chi trả cho việc này chiếm đến 39,4% lợi nhuận của doanh nghiệp.

Thế nhưng, ngay sau khi số liệu này của WB được công bố, Tổng cục Thuế cũng đã phát đi thông cáo cho rằng thời gian trung bình để doanh nghiệp Việt Nam phải đi làm thủ tục thuế đã giảm thực tế là 420 giờ, thay vì 102 giờ như báo cáo của WB.

Tổng cục Thuế cho rằng con số thời gian nộp thuế của doanh nghiệp chỉ giảm được 102 giờ là do báo cáo của WB tính toán trong năm 2014. Qua nghiên cứu chi tiết bảng tính toán số liệu về thời gian của WB, gần như các kết quả cải cách về thuế của Việt Nam trong năm 2014 đều đã được ghi nhận.

Tuy nhiên, việc giảm thời gian kê khai nộp thuế được tính theo tỷ lệ từ tháng 10 đến tháng 11.2014, theo thời hạn hiệu lực của các văn bản ban hành. Do đó, thời gian nộp thuế trong năm 2014 chỉ được doanh nghiệp thực hiện trong hai tháng, giảm được 40 giờ.

Tổng cục Thuế khẳng định đến hết năm 2014, tổng số thời gian tuân thủ thủ tục thuế của doanh nghiệp đã giảm 420 giờ theo Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra. Các kết quả còn lại sẽ được tiếp tục ghi nhận trong các Báo cáo môi trường kinh doanh 2017 và 2018.

Theo Một thế giới