Bộ Tài chính đề xuất phí thẩm định nội dung game G1 là 5 triệu đồng/hồ sơ

VietTimes -- Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thu phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng là 5 triệu đồng/hồ sơ. Theo quy định hiện hành, ngoài giấy phép, doanh nghiệp cung cấp game online G1 phải có quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản với từng game G1.

Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng phải nộp phí thẩm định nội dung (ảnh minh hoạ)

Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng phải nộp phí thẩm định nội dung (ảnh minh hoạ)

Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng là 1 trong 11 loại phí thuộc lĩnh vực TT&TT, theo quy định tại Danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 25/11/2015.

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, gồm có 6 Chương 25 Điều, Luật phí và lệ phí được được xây dựng với mục tiêu thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ về quản lý phí, lệ phí đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và các văn bản pháp luật có liên quan; từng bước tập trung phản ánh kịp thời, đầy đủ nguồn thu từ phí, lệ phí, khắc phục hạn chế trong quản lý nguồn thu từ phí, lệ phí; đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong các ngành, lĩnh vực cung cấp dịch vụ có thu phí, lệ phí.

Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng vừa được Bộ này hoàn thành và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này (địa chỉ: mof.gov.vn) để lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp.

Theo dự thảo, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng phải nộp phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi trên mạng theo quy định tại Thông tư này. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT là tổ chức thu phí.

Cùng với việc đề xuất mức thu phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng  là 5 triệu đồng, dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính cũng quy định, chậm nhất là ngày 5 tháng sau, tổ chức thu phí phải nộp số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Đồng thời, tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo hướng dẫn Thông tư số 156 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83 ngày 22/7/2013 của Chính phủ; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Về quản lý và sử dụng phí, dự thảo Thông tư quy định, tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm