Bộ SGK đầu tiên cho phép tham khảo miễn phí trên mạng Internet

Toàn bộ các sách giáo khoa (SGK) mẫu trong bộ SGK Cánh Diều lớp 1, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 sẽ được số hóa, công khai trên mạng Internet để tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo trong tháng 1-2020.

Tất cả những ai quan tâm tới các cuốn SGK mới sẽ được sử dụng ở lớp 1 từ năm học 2020-2021 có thể truy cập theo địa chỉ http://sachcanhdieu.com để tìm hiểu thông tin cũng như nội dung của bộ SGK Cánh Diều.

Cánh Diều là bộ sách được biên soạn theo tinh thần xã hội hóa, chống độc quyền SGK.
Cánh Diều là bộ sách được biên soạn theo tinh thần xã hội hóa, chống độc quyền SGK.

Đây là bộ SGK đầu tiên do Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh cùng hợp tác nhằm góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa SGK, xóa bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản - in - phát hành SGK. 

Đáng chú ý, Cánh Diều là bộ sách có 100% bản mẫu được Hội đồng Thẩm định Quốc gia thông qua với tỷ lệ phiếu đồng thuận tuyệt đối, không có bản mẫu SGK nào bị loại. Cánh Diều cũng là bộ sách duy nhất hiện nay có đầy đủ SGK dành cho tất cả các môn học của lớp 1 theo quy định của chương trình GDPT mới.

Theo Báo Công an Nhân dân