Bộ Quốc phòng đề nghị chỉ định công ty trong nước đầu tư khu Ba Son

Bộ Quốc phòng mới có văn bản đề nghị chỉ định nhà đầu tư trong nước - là Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ Thương mại TPHCM - mua tài sản trên đất và nhận quyền chuyển nhượng sử dụng khu đất Ba Son, Quận 1, TPHCM.
Xưởng đóng tàu Ba Son, quận 1, TPHCM
Xưởng đóng tàu Ba Son, quận 1, TPHCM

Đây là nội dung được Bộ Quốc phòng báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong công văn số 2490/BQP-CNQP do Thứ trưởng Trương Quang Khánh ký. Theo báo cáo này Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TPHCM là một thành viên liên kết của Vingroup.

Theo báo cáo, vào ngày 27-3-2015, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và Ba Son triển khai quy trình lựa chọn, đề xuất nhà đầu tư mua tài sản trên đất gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất Ba Son hiện hữu.

Sau khi xem xét phương án kiến nghị của Tổng cục CNQP về kết quả lựa chọn nhà đầu tư, cũng như đề xuất của UBND TPHCM về việc giao khu đất Ba Son hiện hữu cho địa phương tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Quốc phòng đã lựa chọn Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ Thương mại TPHCM là nhà đầu tư mua tài sản trên đất và nhận quyền chuyển nhượng sử dụng khu đất Ba Son.

Bộ Quốc phòng cho rằng, kết quả lựa chọn nhà đầu tư như trên là phù hợp với cơ chế bán tài sản trên đất gắn liền với chuyển nhượng, sử dụng đất Ba Son hiện hữu đã được Thủ tướng cho phép.

Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn là doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý và triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn, có tiềm lực tài chính mạnh để thực hiện các cam kết về ứng trước tiền (khoảng 4.500 tỉ đồng trong năm 2015 và 2016) nhằm đẩy nhanh tiến độ di dời, xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, trả tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như các cam kết hỗ trợ tài chính khác cho Tổng công ty Ba Son.

Đồng thời, báo cáo này cũng đề xuất phương án quy hoạch khu đất Ba Son hiện hữu phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo nguồn thu lớn nhất cho ngân sách quốc phòng.

Cũng theo Bộ Quốc phòng, việc lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư khu trung tâm phức hợp Sài Gòn – Ba Son là phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trong nước cũng như nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại báo cáo trên, Bộ Quốc phòng cho rằng, phương án lựa chọn chủ đầu tư nước ngoài mua tài sản trên đất và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu Ba Son hiện hữu là không phù hợp với khu đất Ba Son vì việc hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư nước ngoài kéo dài vì phải thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để tiến hành các thủ tục chuyển nhượng.

Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến dộ tạo vốn để di dời, đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới. Ngoài ra, việc chọn nhà đầu tư nước ngoài cũng khó kiểm tra, đánh giá đúng năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư về quản lý, điều hành dự án quy mô lớn, khó kiểm soát, quản lý trong trường hợp cần thiết và cấp bách về quốc phòng – an ninh của địa phương cũng như quốc gia.

Do đó, Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho bộ này chỉ định lựa chọn nhà đầu tư mua tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng khu đất Ba Son hiện hữu như báo cáo trên.

Đồng thời, bộ này cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TPHCM và các bộ, ngành liên quan, phối hợp, tạo điều kiện để bộ sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến bán tài sản trên đất gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất Ba Son hiện hữu theo cơ chế đã được Thủ tướng kết luận trong một văn bản cuối năm 2014.

Theo TBKTSG