Bổ nhiệm ông Trần Văn Mây giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3

VietTimes -- Tổng Thanh tra Chính phủ đã bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) đối với ông Trần Văn Mây. Quyết định bổ nhiệm đã được công bố ngày 16/7/2018.
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Mây. Ảnh: TTCP
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Mây. Ảnh: TTCP

Theo đó, Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ số 615/QĐ-TTCP đã được Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái ký ngày 13/7, có hiệu lực từ ngày 16/7/2018.

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Mây, Phó Cục trưởng Cục Hành chính – Quản trị II, Văn phòng Chính phủ giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III), Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi trao Quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn lưu ý nhiệm vụ ông Mây tiếp nhận là mới, địa bàn phụ trách rộng.

Do đó, Cục trưởng Trần Văn Mây cần tập trung học tập, nắm bắt chuyên môn, tranh thủ những góp ý, chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng nghiệp để nhanh chóng triển khai công việc.

Đặc biệt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nhân mạnh tân Cục trưởng Trần Văn Mây cần "xử lý dứt điểm các kế hoạch thanh tra, bảo đảm hiệu quả và đúng pháp luật, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn".

Với vai trò Cục trưởng Cục III, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn mong rằng ông Trần Văn Mây trên cương vị công tác mới sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao phó.

Trong đáp từ tại buổi lễ, tân Cục trưởng ông Trần Văn Mây cam kết sẽ "nhanh chóng xây dựng kế hoạch công tác gắn với củng cố lại các phòng nghiệp vụ, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng lãnh đạo Cục và thanh tra viên, nỗ lực đoàn kết nội bộ"

Ông Mây cũng mong muốn "luôn nhận được những chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời từ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để ông cùng các đồng nghiệp trong Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".