Bộ Ngoại giao VN lên tiếng về việc cho phép đánh bạc

VietTimes -- Việc Việt Nam hợp thức hoá đánh bạc là một trong những chính sách của Đảng và Nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết
Ông Lê Hải Bình
Ông Lê Hải Bình

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra chiều 9-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã cho biết quan điểm của Việt Nam trong việc hợp thức h việc đánh bạc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Trong thời gian qua chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước Việt Nam là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong suốt tiến trình đổi mới của Việt Nam nói chung cũng như trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng, Đảng và nhà nước dần dần đưa ra các chính sách phù hợp với thực tiễn của quốc tế…”.

Cũng theo ông Bình, mọi chủ trương đường lối của Đảng cũng như chính sách của nhà nước và Chính phủ nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước và phù hợp với trình độ phát triển của xã hội cũng như dân trí.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2017 về kinh doanh casino, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3. 

Theo đó, kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino mới được kinh doanh casino.

Về đối tượng được chơi tại casino, Nghị định nêu rõ: là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Những người này phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành Thể lệ trò chơi, nội quy điểm kinh doanh casino của DN và các quy định tại Nghị định này.

Nghị định còn thí điểm cho người Việt Nam chơi casino. Cụ thể, người Việt được chơi casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định tại Nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.