Bộ KH&CN chuẩn bị liên thông dữ liệu đầu vào cơ sở dữ liệu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cấu trúc dữ liệu đầu vào được thiết kế theo đúng nguyên tắc, bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông suốt giữa CSDLQG về khoa học công nghệ với dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương.
Sắp liên thông thông tin đầu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN. Ảnh minh họa.
Sắp liên thông thông tin đầu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN. Ảnh minh họa.

Nội dung được đề cập tại Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về KHCN. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8 tới đây. Thông tư quy định 4 nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào:

Thứ nhất là bảo đảm thống nhất về cấu trúc của dữ liệu thông tin đầu vào giữa các dữ liệu thành phần của CSDLQG về KHCN. Thứ hai là dữ liệu phải phù hợp với các mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, địa phương theo quy định. Thứ ba là bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông suốt giữa CSDLQG về KHCN và các CSDL về KHCN của Bộ, ngành, địa phương. Thứ tư là bảo đảm kết nối liên thông với hệ thống thông tin điện tử một cửa, cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các CSDL khác, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thông tư nêu rõ, nguyên tắc kết nối phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, CSDL bảo đảm quyền khai thác dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật, không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng CSDLQG về KHCN của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật.

Ngoài ra, các dữ liệu khi liên thông, chia sẻ cần tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với CSDLQG về KHCN và các hệ thống thông tin kết nối. Đồng thời, dữ liệu phải phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Quy định Thông tư được áp dụng cho các cơ quan quản lý CSDLQG về KHCN thuộc Bộ KH&CN, đơn vị chuyên môn về KHCN thuộc các cơ quan nhà nước Trung ương và địa phương, chủ thể có liên quan đến nghiên cứu KHCN và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến xây dựng, quản lý, cập nhật và phát triển CSDLQG về KHCN.