Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về việc 1 Vụ có 2 Vụ trưởng

VietTimes – Về thông tin Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) từ lâu tồn tại 2 Vụ trưởng, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 02/02 Thứ trưởng Bộ  KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết đây là vấn đề do yếu tố lịch sử để lại, khi Vụ Hợp tác với Lào, Campuchia và Vụ Kinh tế đối ngoại vào thì không thể bảo 1 Vụ trưởng xuống Vụ phó.
Một Vụ có 2 Vụ trưởng của Bộ KH&ĐT.
Một Vụ có 2 Vụ trưởng của Bộ KH&ĐT.

Ông Nguyễn Thế Phương giải thích, mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào không phải bây giờ mới có mà có từ khi mà chúng ta cùng với Lào tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước, rồi sau đó giúp nước bạn Campuchia giải phóng khỏi họa diệt chủng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia hiện nay là mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Chính vì vậy, từ rất lâu rồi, khi còn là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chứ không phải Bộ KH&ĐT thì có thành lập 1 Vụ hợp tác với Lào và Campuchia. Và Vụ Kinh tế đối ngoại là vụ làm công tác về quan hệ đối ngoại, kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế với tất cả đối tác còn lại.

Sau khi có chủ trương giảm đầu mối, Bộ KH&ĐT tiến hành sáp nhập hai vụ là Vụ Hợp tác với Lào, Campuchia và Vụ Kinh tế đối ngoại thành 1 vụ là Vụ Kinh tế đối ngoại. Do vậy từ khi sáp nhập vào thì có hai vụ trưởng.

Ông Phương cho rằng “Khi sáp nhập vào thì không thể bảo 1 Vụ trưởng xuống Vụ phó, khi đó cũng chưa có quy định một đơn vị chỉ có 1 trưởng. Gần đây theo quy định mới thì 1 đơn vị cấp vụ chỉ có 1 trưởng và 3 phó”.

Hiện nay, Bộ KH&ĐT đang khẩn trương rà soát để giải quyết vấn đề này để bảo đảm giải quyết số lượng cấp trưởng và cấp phó đúng theo quy định pháp luật. Thứ trưởng Phương cho biết sẽ sớm có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc này.