Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về việc 1 Vụ có 2 Vụ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về việc 1 Vụ có 2 Vụ trưởng

VietTimes – Về thông tin Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) từ lâu tồn tại 2 Vụ trưởng, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 02/02 Thứ trưởng Bộ  KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết đây là vấn đề do yếu tố lịch sử để lại, khi Vụ Hợp tác với Lào, Campuchia và Vụ Kinh tế đối ngoại vào thì không thể bảo 1 Vụ trưởng xuống Vụ phó.