Bộ GTVT: Chỉ có 1 trường hợp kê khai tài sản chưa đúng trong 2015

Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang xác minh đơn tố cáo một cán bộ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thiếu trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân.
Bộ GTVT: Chỉ có 1 trường hợp kê khai tài sản chưa đúng trong 2015

Theo báo cáo chuyên đề về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Bộ GTVT, trong năm, tại các đơn vị trực thuộc không xảy ra vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, qua nghiên cứu đơn thư, Thanh tra Bộ đã thực hiện xác minh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng tại 4 đơn vị: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải và Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải, Công ty cổ phần bảo trì đường thủy nội địa.

Thông qua tiếp nhận nguồn tin tố giác phòng chống tham nhũng của công dân Thanh tra Bộ đã chủ động tự phát hiện vụ việc, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 997 triệu đồng.

Theo đơn vị này, thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Bộ GTVT đã thực hiện tốt việc minh bạch tài sản thu nhập, như ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai việc kê khai tài sản thu nhập và đã triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

“Trong năm 2015, có 1 trường hợp kê khai chưa đúng quy định đã bị xử lý kỷ luật và Thanh tra Bộ nhận được 1 đơn tố cáo trong việc kê khai tài sản thu nhập đối với 1 cán bộ tại Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hiện đang được xác minh làm rõ”, báo cáo của Bộ GTVT cho biết.

Một trường hợp kê khai tài sản thu nhập thiếu trung thực ở Bộ GVTV đã bị xử lý kỷ luật. (Ảnh minh họa)
Một trường hợp kê khai tài sản thu nhập thiếu trung thực ở Bộ GVTV đã bị xử lý kỷ luật. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Bộ GTVT, trong năm 2015, Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 54 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành (35 cuộc theo kế hoạch, 19 cuộc đột xuất). Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ đã kiến nghị sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT và xử lý, kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm trong các lĩnh vực quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra trách nhiệm thực hiện về pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; việc thực hiện các kết luận thanh tra; kiểm soát tải trọng, xếp hàng hóa trên phương tiện; đăng kiểm hoạt động xe cơ giới….

Qua kiểm tra đã thu hồi về NSNN số tiền trên 11,4 tỷ đồng; phê bình 12 tập thể, rút kinh nghiệm 37 tập thể, phê bình 14 cá nhân, rút kinh nghiệm 34 cá nhân, khiển trách 3 cá nhân, cảnh cáo 3 cá nhân.

Theo Bộ GTVT, trong năm lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT trên toàn quốc đã tiến hành gần 16.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã xử phạt gần 139.000 vụ vi phạm với số tiền hơn 439 tỷ đồng, tạm giữ gần 1.200 xe ô tô, đình chỉ hoạt động 937 bến đò ngang….

Theo Infonet