Bộ GD&ĐT hướng dẫn giáo viên kiểm tra học sinh qua Internet trong dịch COVID-19

VietTimes -- Tối qua (26/3), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch COVID-19.
Học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, trong thời gian học sinh cơ sở GDPT, học viên cơ sở GDTX (sau đây gọi chung là học sinh) phải nghỉ học ở trường, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các Sở GD&ĐT, các Sở GD&ĐT tăng cường hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình để tổ chức cho học sinh học tập, hoàn thành chương trình GDPT năm học 2019-2020.

Để việc dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo đảm chất lượng, Bộ GD&ĐT yêu cầu trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học phải trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cơ sở GDPT quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Về việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ, Bộ GD&ĐT đề nghị khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.