Bộ Công thương ra nghị quyết đưa ông Trịnh Xuân Thanh khỏi quy hoạch làm thứ trưởng

VietTimes -- Chiều 28/12/2016, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã chính thức ra nghị quyết xử lý một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đúng quy định đã được nêu trước đó tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internert
Ảnh minh họa. Nguồn: Internert

Cụ thể, Ban cán sự đảng Bộ Công thương thống nhất báo cáo Ban tổ chức Trung ương đưa ba trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn và Võ Thanh Hà ra khỏi quy hoạch chức danh thứ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2016-2021.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương thu hồi các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định, bao gồm các trường hợp:

Đối với ông Trịnh Xuân Thanh: Thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phó chánh Văn phòng Bộ Công thương, trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công thương tại Đà Nẵng. Thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ vụ trưởng, chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công thương.

Đối với ông Vũ Quang Hải: Thu hồi quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Thu hồi quyết định bổ nhiệm hàm phó vụ trưởng. Thu hồi quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và đề cử tham gia hội đồng quản trị Sabeco.

Giao bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco báo cáo Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông Sabeco xem xét miễn nhiệm theo trình tự luật định các chức danh Ủy viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco của ông Vũ Quang Hải.

Đối với ông Vũ Đình Duy: Thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp đối với ông Vũ Đình Duy.

Đối với bà Vũ Thúy Huệ: Thu hồi quyết định điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thúy Huệ giữ chức Phó vụ trưởng Bộ Công thương, đại diện Tổng cục Năng lượng tại thành phố HCM. Đồng ý cho bà Huệ được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Đối với ông Võ Thanh Hà: Thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công thương.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương cũng đã ra nghị quyết hủy bỏ mục 3, phần III, thông báo số 619-TB-BCSĐ ngày 26-9-2015 của Ban cán sự đảng Bộ Công thương về việc điều động ông Vũ Hùng Sơn, giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại giữ chức chánh Văn phòng kiêm Thư ký Bộ trưởng.