Bộ Công Thương khẳng định không sai sót khi bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VietTimes -- Bộ Công Thương vừa có văn bản trả lời Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI). Theo đó, Bộ Công Thương khẳng định, việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải vào các chức vụ quan trọng tại PVFI và Sabeco là đúng theo quy định và chưa có cơ sở khẳng định ông Hải gây thua lỗ tại PVFI.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn bản trả lời này của Bộ Công thương do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký. Đáng chú ý, Thứ trưởng Thoa cũng chính là người ký quyết định điều động ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng bộ Công thương - từ Công ty CP Đầu tư Tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) về Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị của VAFI, Bộ Công Thương đã chỉ đạo và giao các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết. 

Kết quả cụ thể, theo văn bản của Bộ Công thương, ông Vũ Quang Hải được nhận vào công tác tại Ban Đầu tư của Tổng công ty Tài chính dầu khí (PVFC) từ tháng 1/2008 với vị trí chuyên viên. Sau đó, ông Hải lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng dự án thuộc Ban Đầu tư, Phó giám đốc Ban Đầu tư, trước khi được cử sang PVFI.

Đến tháng 8/2010, HĐQT PVFC cử ông Vũ Quang Hải làm đại diện phần vốn mà PVFC được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) ủy thác quản lý tại PVFI. HĐQT PVFC cũng đồng thời giới thiệu ông Hải giữ chức Ủy viên HĐQT PVFI, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tới tháng 1/2011, PVFC giới thiệu ông Hải giữ chức Tổng giám đốc PVFI, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Theo báo cáo của PetroVietnam, văn bản Bộ Công Thương khẳng định: "Việc cử và giới thiệu ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn, Ủy viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc PVFI là đúng quy định tại Quy chế quản lý người đại diện PVFC. Và việc ông Vũ Quang Hải gây thua lỗ 220 tỷ đồng khi làm Tổng giám đốc PVFI là chưa có cơ sở để khẳng định và ông Hải cũng không bị kỷ luật tại PVFI".

Kèm theo kết luận tại văn bản này, Bộ Công Thương gửi kèm các báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2011, 2012 của PVFI.

Về việc tiếp nhận, cử ông Hải làm kiểm soát viên và bổ nhiệm hàm Phó vụ trưởng, văn bản của Bộ Công Thương giải thích, căn cứ vào nhu cầu công tác của Cục Xúc Tiến thương mại và đơn xin việc của ông Vũ Quang Hải ngày 29/5/2013, Bộ đã tuyển dụng theo quy trình xét tuyển công chức và bổ nhiệm ông Hải giữ chức Trưởng phòng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

"Việc xét tuyển và cử cán bộ công chức làm kiểm soát viên, nhằm tạo điều kiện và vị thế cần thiết cho các cán bộ được cử làm kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các tập đoàn, tổng công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm của kiểm soát viên, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã nhất trí bổ nhiệm hàm Phó vụ trưởng cho 6 kiểm soát viên chưa có chức vụ lãnh đạo, trong đó có ông Vũ Quang Hải” - văn bản trả lời VAFI của Bộ Công thương cho biết. 

Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng thừa nhận, là "có sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam".

Cụ thể, văn bản của Bộ Công thương nêu: "Thực hiện quy định của Nhà nước về kiểm soát viên, Bộ Công Thương đã cử 20 cán bộ làm kiểm soát viên (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tại các Tập đoàn và Tổng công ty thuộc Bộ, trong đó có ông Vũ Quang Hải, được cử làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Để tạo điều kiện và vị thế cần thiết cho các cán bộ được cử làm kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các tập đoàn, tổng công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm của kiểm soát viên, Ban cán sự đảng Bộ Công thương đã nhất trí bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng cho 6 kiểm soát viên chưa có chức vụ lãnh đạo, trong đó có ông Vũ Quang Hải. Các kiểm soát viên này chỉ mang hàm Phó Vụ trưởng, không hưởng phụ cấp chức vụ nào và cũng không tham gia điều hành với tư cách Phó Vụ trưởng tại bất cứ đơn vị nào của Bộ.

Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Công Thương nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên còn có sai sót. Bộ đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có những biện pháp xử lý phù hợp với các quy định của pháp luật” - văn bản của Bộ Công thương nêu.

Vấn đề đang được dư luận quan tâm về bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc Sabeco, theo văn bản do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã nhất trí điều động ông Hải về công tác tại Sabeco để tăng cường nguồn cán bộ trẻ và giới thiệu tham gia HĐQT doanh nghiệp này.

“Bộ Công Thương không giao ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco” - văn bản của Bộ Công thương nhấn mạnh.

Mặt khác, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, thứ trưởng Bộ Công Thương nhắc lại, thẩm quyền bầu ông Vũ Quang Hải làm vào HĐQT Sabeco và Phó tổng giám đốc Sabeco là thuộc về Hội đồng quản trị của công ty này. Cụ thể, “theo báo cáo của Sabeco, sau khi ông Hải nhận công tác tại đây, Sabeco đã thực hiện trình tự, thủ tục bầu ông Vũ Quang Hải vào Hội đồng Quản trị bằng phiếu xin ý kiến cổ đông và Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Hải giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sabeco phù hợp với các quy định pháp luật”.

Ngoài ra, liên quan tới việc niêm yết cổ phiếu, thoái vốn nhà nước tại Sabeco, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết, theo Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, Sabeco không thuộc đối tượng chuyển giao sang SCIC sau khi cổ phần hóa, mà việc chuyển giao này sẽ do Thủ tướng quyết định.

Đồng thời, trong giai đoạn 2011 - 2016, Bộ Công thương đã 4 lần báo cáo Thủ tướng các phương án thoái vốn Nhà nước tại Sabeco và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. 

Việc niêm yết cổ phiếu Sabeco trên sàn chứng khoán sẽ được thực hiện khi doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư khi lên sàn. Bộ Công Thương sẽ báo cáo lên Chính phủ xem xét, cho phép Sabeco niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM.