Bộ Công Thương bãi bỏ quy định dán nhãn năng lượng một số phương tiện, thiết bị

VietTimes -- Cụ thể, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định việc dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Thông tư này nhằm thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT cũng của Bộ Công thương.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internert
Ảnh minh họa. Nguồn: Internert

Về quy định chi tiết, Thông tư 36/2016/TT-BCT cho phép doanh nghiệp tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn. Đây là điểm khác biệt lớn nhất với quy định trước đó tại Thông tư 07/2012/TT-BCT.

Quy định mới cũng cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho các tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật mà không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm.

Thông tư 36/2016/TT-BCT cũng cho phép tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng của các tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm hàng hóa nhập khẩu chỉ cần gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh các phòng thử nghiệm nêu trên đáp ứng các điều kiện và gửi kèm cùng hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng về Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, Thông tư 36/2016/TT-BCT bỏ việc dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu phi thương mại, hàng hóa, phụ tùng thay thế, dự phòng nhập khẩu đơn chiếc phục vụ cho các công trình, dự án, nhà máy sản xuất; hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập - tái xuất; hàng quá cảnh chuyển khẩu; hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu; hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân...

NGoài ra, Thông tư 36/2016/TT-BCT cũng bổ sung quy định về dán nhãn năng lượng điện tử, theo đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng giấy thông thường.

Điểm nổi bật nữa là Thông tư 36/2016/TT-BCT cho phép tiếp nhận hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương online.moit.gov.vn.