BIDV tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10

Đại hội cổ đông bất thường của BIDV sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2016

Theo nguồn tin từ VietTimes, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của BIDV sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2016, địa điểm tổ chức tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

Trước đó, ngày 7/9/2016, HĐQT BIDV đã  ra nghị quyết V/v tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, đồng thời ngân hàng này có công văn số 2680/TB-BIDV gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. Nội dung của cả 2 văn bản đều không nói rõ về nội dung họp cũng như thời gian và địa điểm.

Hiện vẫn chưa rõ nội dung cụ thể, nhưng theo đánh giá của VietTimes, căn cứ vào điều lệ hoạt động BIDV năm 2016,  có ba vấn đề có thể thuộc “thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông”:

BIDV tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10 ảnh 1Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2016

Thứ nhất, là việc phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát; Quyết định số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS phù hợp

BIDV tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10 ảnh 2QĐ số 3963 ngày 4/12/2015 v/v sửa đổi 1 số điều của Điều lệ về tổ chức và HĐ của BIDV

Trước khi nhận quyết định nghỉ hưu, cựu chủ tịch Hà đã ký Quyết định sửa đổi một số điều lệ về tổ chức hoạt động BIDV (một trong những căn cứ là theo đề nghị của TGĐ Phan Đức Tú), trong đó quy định rõ “HĐQT phải có tối thiểu 05 thành viên và không quá 11 thành viên, số lượng thành viên HĐQT cụ thể sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định phù hợp với yêu cầu và hoạt động của từng thời kỳ.”(Trước đó, điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV không quy định tối thiểu và tối đa số thành viên HĐQT)

Ở giai đoạn hiện tại, ông Trần Anh Tuấn vẫn chưa chính thức nhận chức Chủ tịch của BIDV. Hịện, ông Tuấn mới chỉ được HĐQT BIDV bầu là Ủy viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT và thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT BIDV từ ngày 1/9/2016.

Tuy chỉ kém cựu chủ tịch Hà đã nghỉ hưu có 2 tuổi và cần quá bán các ủy viên HĐQT ủng hộ để chính thức ngồi vào “ghế nóng”, nhưng theo đánh giá, việc “có biến” khó xảy ra ở “thời kỳ” này. Nhưng, khả năng “cơ cấu lại” HĐQT ngay trong lần Đại hội đồng cổ đông sắp tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thứ hai, “thẩm quyền của ĐHĐCĐ” có thể là "Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của BIDV". Hiện BIDV dưới sự điều hành của TGĐ Phan Đức Tú tuy có những kết quả khả quan, nhưng cũng còn có những tồn tại.

Theo BCTC giữa niên độ 2016 đã được soát xét của BIDV, so về giá trị tuyệt đối, nợ xấu của ngân hàng đang ở mức cao nhất hệ thống. Cụ thể, hết quý II, nợ xấu BIDV tăng 3.119 tỷ đồng lên ở mức 13.171 tỷ đồng (tăng 31% so với cuối năm 2015), Nợ có khả năng mất vốn tăng 1.144 tỷ đồng lên mức 6.334 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số nhân sự cao cấp của NH cũng được điều động sang kiêm nhiệm giữ chức ở Tổng công ty Bảo hiểm BIDV nên sẽ không tránh khỏi những xáo trộn nhất định. Nhất là khi trong giai đoạn này, BIDV cần sự tập trung, cố gắng nỗ lực của mọi cá nhân, cũng như quyết sách đúng đắn của Ban Lãnh đạo để duy trì sự phát triển ổn định, lâu dài.

Thứ ba, ở một diễn biến khác, nguyên nhân họp ĐHĐCĐ bất thường có thể là “Xem xét và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của HĐQT, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho BIDV và cổ đông của BIDV”, nhưng xác suất cho khả năng này là rất thấp.

Trước khi có thông tin chính thức từ BIDV, mọi thông tin chỉ dừng ở mức suy đoán. Có lẽ, cổ đông BIDV phải chờ đến lúc ĐHĐCĐ bất thường diễn ra để xem có … bất thường hay không.