BIDV: Đã rõ ngày đăng ký cuối cùng nhưng chưa rõ nội dung lấy ý kiến cổ đông

VietTimes -- Dự kiến, BIDV sẽ gửi tài liệu cho cổ đông theo Nghị quyết số 1790/NQ-BIDV công bố ngày 30/10/2017, khi đó, các nội dung lấy ý kiến sẽ được làm sáng tỏ.
Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV - Ông Trần Anh Tuấn (Ảnh: BIDV)
Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV - Ông Trần Anh Tuấn (Ảnh: BIDV)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo số 1265/TB-SGDHCM ngày 22/11/2017, về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (HOSE: BID).

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 01/12/2017, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/12/2017. Về thời gian thực hiện lấy ý kiến, BIDV sẽ thông báo sau.

Về nội dung lấy kiến cổ đông, thông báo cho biết: “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.”

Dự kiến, BIDV sẽ gửi tài liệu cho cổ đông theo Nghị quyết số 1790/NQ-BIDV công bố ngày 30/10/2017, khi đó, các nội dung lấy ý kiến sẽ được làm sáng tỏ.

Gần đây, ngày 02/11/2017, BIDV cũng đã công bố Nghị quyết 1803/NQ-HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Huy Tựa và Quyết định số 1793/QĐ-NHNN (ngày 23/08/2017) về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Huy Tựa từ ngày 01/11/2017. HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Cũng liên quan đến HĐQT của BIDV, vị trí Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này vẫn còn trống đã được hơn 1 năm kể từ ngày 01/09/2016.

Nguyên nhân là do, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV đã nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/09/2016. Để đảm bảo hoạt động của ngân hàng, HĐQT đã bầu ông Trần Anh Tuấn, chức danh Ủy viên HĐQT, phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT BIDV từ ngày 01/09/2016.

Được biết, ông Trần Anh Tuấn năm nay đã 59 tuổi (sinh năm 1958), nên khó có thể đảm nhiệm vị trí này đến hết nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Do đó, có thể BIDV sẽ tìm kiếm nhân sự mới cho chức danh thành viên HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng và các quy định của pháp luật.

Ông Trần Tuấn Anh, có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1981. Ông từng giữ các chức vụ như: Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai, Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai – Kon Tum, Phó Tổng Giám đốc BIDV, Tổng Giám đốc BIDV.

Ông được bầu làm Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 01/05/2012.

 Từ ngày 01/09/2016, ông Trần Tuấn Anh được HĐQT bầu phụ trách hoạt động của HĐQT và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT BIDV.

Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/11/2017.

Ông Trần Anh Tuấn thay ông Trần Bắc Hà kể từ ngày 01/09/2016

Nhất trí bầu nhân sự phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kể từ ngày có thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chưa thấy BIDV công bố tài liệu nội dung xin lấy ý kiến cổ đông. Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn đăng ký cuối cùng.