Bất chấp COVID-19, bằng độc quyền sáng chế được cấp tăng gần 60%

VietTimes – Lượng đơn sở hữu trí tuệ xử lý được trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng 0,6%, số văn bằng bảo hộ cấp tăng 18,1%, trong đó số bằng độc quyền sáng chế được cấp tăng 56,7%.
Bất chấp dịch COVID-19, bằng độc quyền sáng chế được cấp vẫn tăng mạnh (Ảnh: AFP)
Bất chấp dịch COVID-19, bằng độc quyền sáng chế được cấp vẫn tăng mạnh (Ảnh: AFP)

Bên cạnh đó, Cục Sở Hữu trí tuệ cũng đã cấp 9 giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và 280 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc thù của địa phương trong năm 2019. Đồng thời phối hợp với các cơ quan triển khai các quy chế phối hợp, xây dựng các chương trình thương hiệu quốc gia, sản phẩm chủ lực…

Theo thống kê của Cục Sở Hữu trí tuệ, lượng đơn được xử lý trong năm 2019 tăng 51,7% so với năm 2018. Trong đó, nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng chế tăng 48,7%. Số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghệ cấp ra năm 2019 tăng trên 40% so với năm 2018. Đặc biệt, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng lượng đơn xử lý được trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 26.036 (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019); số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cấp tăng 18,1%, trong đó số bằng độc quyền sáng chế tăng 56,7%.

Trong giai đoạn 2010-2020, các chương trình đã hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 118 sản phẩm chủ lực của các địa phương; hỗ trợ, tư vấn thành lập 63 tổ chức tập thể kiểm soát, quản lý sản phẩm được bảo hộ, và tiếp tục triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2030, báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng Bộ KH&CN lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.