Báo động đỏ: Khẩn trương rà soát và loại bỏ các mã độc đặc biệt nguy hiểm

VietTimes -- Đánh giá về mức độ nguy hiểm của các mã độc này, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho rằng, các mã độc trên thuộc diện cực kỳ nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống.
Các mã độc này chưa hoạt động mà ở chế độ "ngủ đông"
Các mã độc này chưa hoạt động mà ở chế độ "ngủ đông"

Sau khi phân tích một số mẫu mã độc nhận được từ một số thành viên cho công tác ứng cứu sự cố, vào chiều 3/8, Trung tâm đã phát hiện một số dấu hiệu tấn công nguy hiểm. Theo đó, VNCERT có văn bản gửi tới các lực lượng chuyên trách CNTT trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc khẩn trương rà quét hệ thống và xóa các thư mục và tập tin chứa mã độc đặc biệt nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống.

Cụ thể, các đơn vị cần theo dõi và ngăn chặn đầu mối kết nối đến các tên miền: playball.ddns.info; nvedia.ddns.info; air.dcsvn.org.

Đặc biệt, các đơn vị cũng được Trung tâm VNCERT yêu cầu phải khẩn trương rà quét hệ thống và xóa các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng:

1. C://Program Files\Common Files\ McAfee\McAfee.exe (137.28 KB)

-MD5: 884D46C01C762AD6DDD2759FD921BF71

-SHA-1: D201B130232E0EA411DAA23C1BA2892FE6468712

2. C:\Program Files\Common Files\McAfee\McUtil.dll (3.50 KB)

-MD5: C52464E9DF8B3D08FC612A0F11FE53B2

-SHA-1: E4646D10AD93600232D7A24856D69F00510949A40

3. C:\Windows\system32\DiskMgers.dll (85.00 KB)

-MD5: 9BF793EF195CC62F8A61093F77B03158

-SHA-1: 46844B0ACF2BB67ADBF2304A61BE07738D2DDD64

4. Tập tin “diskperf.exe”:  tìm tất cả các file trong ổ Hệ điều hành có:

-MD5: 29E65E1256FC998B7CE8494656B3EF8

-SHA-1: 8C073B63D85CBF48BD742A62C7A59EEB064DA74D

Tại phụ lục gửi kèm, VNCERT cũng đã hướng dẫn các đơn vị cách kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc.

Cụ thể, đối với việc kiểm tra mã hash MD5, SHA-1, các đơn vị cần thực hiện: Download phần mềm tại http://www.nirsoft.net/utils/hashmyfiles.zip; kiểm tra: giải nén tập tin hashmyfiles.zip ở trên, tiếp hành mở file “HashMyFiles.exe”. Nhấn vào File -> Add Files. Tiếp đó, trỏ đến file cần kiểm tra mã Hash. Mã MD5 và SHA-1 sẽ hiển thị bên khung chương trình. Đơn vị chỉ cần đối chiếu mã MD5 và SHA-1 tương ứng ở trên.

Với việc gỡ bỏ tập tin chứa mã độc, VNCERT hướng dẫn, cách xác định mã độc là: nếu mã MD5 và SHA-1 trùng nhau thì tập tin trên máy tính là phần mềm có chứa mã độc; nếu không trùng thì chưa khẳng định 100% nó không phải là mã độc và có thể không xóa trong trường hợp này.

Cách thức xóa tập tin chứa mã độc được thực hiện như sau: do  tập tin này đang chạy nên ta cần ngừng hoặc tắt tiến trình này trước khi xóa. Trước tiên cần tải phần mềm miễn phí có tên “Process Explorer” của Microsoft tại địa chỉ: https://download.sysinternals.com/files/ ProcessExplorer.zip. Sau khi tải về giải nén ta chạy file “procexp.exe”, tiến hành tìm kiếm các tiến trình tương ứng trong văn bản trên và nhấn chuột phải chọn “Suspend” hoặc “Kill Process”. Sau khi chọn xong, ta vào đường dẫn tương ứng để xóa.

Cùng với việc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối, văn bản của VNCERT cũng nêu rõ, sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia - Trung tâm VNCERT  theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn / điện thoại 0934424009 trước 16h ngày 5/8/2016.