Báo chí Ngành cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Ngành

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại buổi họp Giao ban báo chí, xuất bản ngành TT&TT chiều ngày 7/10 tại Hà Nội. 
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp Giao ban
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp Giao ban

Đánh giá về hoạt động của báo chí, xuất bản ngành TT&TT trong tháng qua, Thứ trưởng nhận định, về cơ bản báo chí, xuất bản Ngành giữ vững định hướng, thực hiện đúng chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Cũng tại hội nghị này, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh cao ngành xuất bản đã tổ chức thành công hai hội sách tại Hà Nội. 

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng chỉ ra một số nội dung yêu cầu báo chí ngành TT&TT cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

 Chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu báo chí Ngành tập trung tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhất là trong những tháng cuối năm 2015. Báo chí Ngành phải tập trung tuyên truyền cho Ngành, Thứ trưởng nhấn mạnh.

 Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016.

 Thứ ba, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc. Thứ tư, tuyên truyền những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, mở các chuyên trang, chuyên mục về đề tài này../.

Theo MIC