Báo cáo việc xử lý công trình 8B Lê Trực trước 25-11

 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo về việc xử lý sai phạm công trình 8B Lê Trực xây vượt mức so với giấy phép trước ngày 25-11.
Báo cáo việc xử lý công trình 8B Lê Trực trước 25-11

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, kiểm tra đánh giá đúng các hành vi và mức độ vi phạm của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực so với giấy phép đã cấp, đồng thời xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu việc phá dỡ phần công trình sai phạm phải đảm bảo các chỉ tiêu theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp.

Trong quá trình phá dỡ phải đảm bảo an toàn kỹ thuật công trình, đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho nhân dân và trật tự khu vực.

Cũng theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và thanh tra xây dựng, đề xuất các giải pháp, chế tài cụ thể để kiên quyết xử lý và ngăn chặn không để xảy ra vi phạm về quy hoạch và trật tự xây dựng như vừa qua.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Thanh tra thành phố tiếp tục tiến hành thanh tra chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực, kiến nghị UBND thành phố xử lý nghiêm minh.

Về tiến độ xử lý, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo thành phố trước ngày 25-11.

Theo Tuổi trẻ