Báo cáo Thủ tướng tình hình vay vốn của 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ

VietTimes – Đây là chỉ đạo mới nhất của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình vay vốn của 12 dự án yếu kém ngành Công thương. Theo đó, NHNN phải tổng hợp về nội dung này và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/9/2017.
Đạm Hà Bắc là một trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công thương. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang
Đạm Hà Bắc là một trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công thương. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với các bộ liên quan dự thảo Báo cáo Thường trực Ban Bí Thư, Quốc hội về tình hình xử lý các tồn tại, yếu kém đối với 12 dự án này thời gian vừa qua, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017.

Phó thủ tướng giao NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017 tình hình vay vốn của 12 dự án, doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng, việc xử lý nợ thời gian qua. NHNN cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tái cơ cấu nợ đối với các dự án, doanh nghiệp theo quy định và theo nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro trong đầu tư, kinh doanh.

Bộ Tài chính đề xuất việc xử lý, cơ cấu lại các khoản nợ vay của các dự án, doanh nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, doanh nghiệp, dự án tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo giao, báo cáo Bộ Công Thương tiến độ, kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.