Bank of America đặt niềm tin blockchain như sổ cái nội bộ

Bank of America có thể đang tìm kiếm các giải pháp thay thế hệ thống chia sẻ dữ liệu hiện có bằng công nghệ blockchain

Theo như hồ sơ xin cấp bằng sáng chế công bố hôm thứ Năm tuần trước, Bank of America có thể đang tìm kiếm các giải pháp thay thế hệ thống chia sẻ dữ liệu hiện có bằng công nghệ blockchain.

Hồ sơ đăng ký sáng chế được công bố bởi Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), phác thảo một blockchain cấp quyền (permissioned blockchain), nếu được thực hiện sẽ ghi lại một cách đảm bảo, xác thực dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp, đảm bảo rằng chỉ có các bên có thẩm quyền mới có thể truy cập. Hơn nữa, hệ thống sẽ giữ một bản ghi của tất cả những người truy cập dữ liệu, theo thông tin từ hồ sơ.

Tài liệu đề xuất sử dụng một blockchain như một cách để kết hợp các nền tảng lưu trữ dữ liệu hiện có vào một mạng an toàn duy nhất, tăng hiệu quả bằng cách giảm số lượng các vị trí lưu trữ cho dữ liệu của người dùng.

Tài liệu đã được đệ trình lần đầu tiên vào năm 2016, các nhà cung cấp dịch vụ và cá nhân đang sử dụng internet để chia sẻ hồ sơ cá nhân và kinh doanh ngày càng tăng, chủ yếu thông qua các cổng web dành riêng và các tệp đính kèm email. Tuy nhiên, "có một số nhược điểm khi sử dụng phương pháp chia sẻ hồ sơ điện tử này", bao gồm phải lặp lại quy trình cho mỗi công ty và rủi ro dữ liệu bị hỏng.

Sử dụng blockchain sẽ tạo ra một hệ thống hiệu quả hơn, trong đó mỗi cá nhân có thể lưu trữ tất cả hồ sơ của họ trong một sổ cái kỹ thuật số riêng biệt. Các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập các hồ sơ này nếu cần.

Đáng chú ý, đây sẽ là một blockchain cấp quyền, các hồ sơ nộp ghi lại, tiếp tục:

"Cách thể hiện của sáng chế sử dụng một blockchain riêng để lưu trữ nhiều loại hồ sơ khác nhau để chuyển tải đến các nhà cung cấp dịch vụ. Bằng cách này, cá nhân hoặc tổ chức có thể lưu trữ an toàn vào blockchain tất cả hồ sơ liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ, sau đó cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ truy cập đảm bảo vào các hồ sơ như vậy mà các nhà cung cấp chỉ có thể truy cập vào các hồ sơ cụ thể mà họ được ủy quyền, ví dụ như một nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ có thể truy cập vào các hồ sơ chăm sóc sức khỏe trên blockchain".

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/bank-of-america-dat-niem-tin-blockchain-nhu-so-cai-noi-bo-166476.ict