Bán điện rẻ, EVN vẫn lãi hơn 823 tỷ đồng

Tuy bán thấp hơn gần 7 đồng/kWh so với giá thành sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 nhưng trong năm này ngành điện vẫn có lãi 823,83 tỷ đồng.
Công nhân Điện lực Cà Mau thực hiện cải tạo, sửa chữa lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp của người dân tại huyện Cái Nước. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN
Công nhân Điện lực Cà Mau thực hiện cải tạo, sửa chữa lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp của người dân tại huyện Cái Nước. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN

Tại cuộc họp báo công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 diễn ra tại Hà Nội ngày 2/2, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, doanh thu bán điện năm 2014 của Tập đoàn gần 197.129 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.532,55 đồng/kWh.

Ông Tri cho hay, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đồng/kWh. Nếu tính rạch ròi, thì sản xuất kinh doanh riêng lĩnh vực điện lỗ khoảng 874 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn có lãi nhờ thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 1.698,46 tỷ đồng, gồm: thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng 444,25 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực 1.153,21 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần (số liệu EVN báo cáo) đạt 101 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện (lỗ chênh lệch tỷ giá) đến 31/12/2014 lên tới 4.787,48 tỷ đồng. Trong đó, khoản lỗ của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.682,21 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 1 là 641,75 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 3 là 810,94 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 392,12 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1.260,46 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, Bộ Công Thương cũng cho biết, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện là hơn 198.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí khâu phát điện chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 152.920 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.188,86 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,79 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 261,66 đồng/kWh; Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 905,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,04 đồng/kWh.

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014. 

Khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 142,76 tỷ đồng do giá bán điện bình quân thực tế tại các huyện đảo Phú Quốc, Phú Quý, Lý Sơn, Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chỉ bằng 58,62%; 31,99%; 26,78%; 33,28% và 17,53% giá thành sản xuất kinh doanh điện…

Theo TTXVN