Giá điện, than, xăng dầu sẽ theo giá thị trường năm 2016

Năm 2016, Bộ Tài chính chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước với điện, than, xăng dầu, sữa, dịch vụ công...
Giá điện năm 2016 sẽ theo cơ chế thị trường (Ảnh minh họa: KT)
Giá điện năm 2016 sẽ theo cơ chế thị trường (Ảnh minh họa: KT)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, năm 2015, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý, điều hành đối với các mặt hàng quan trọng, thiếu yếu như điện, than, xăng dầu, sữa; điều chỉnh giá dịch vụ công (học phí, viện phí,...) theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2015.

Cụ thể, về giá điện, ngày 16/3/2015 giá điện bình quân đã được điều chỉnh từ 1.508,85 đ/kwh lên 1.622,01 đ/kwh (chưa bao gồm thuế GTGT), tăng 113,16 đ/kwh (7,5%).

Giá than bán cho tiêu dùng trong nước cũng được điều chỉnh 3 lần (tháng 4/2015, tháng 7/2015 và tháng 10/2015), đảm bảo phù hợp với cung cầu thị trường trong nước và thế giới, bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh.

Còn giá xăng dầu, trong 11 tháng đầu năm, liên Bộ Công thương - Tài chính đã 21 lần điều hành giá xăng dầu, kết hợp với sử dụng Quỹ bình ổn giá. Giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng được bình ổn bằng biện pháp xác định giá tối đa đến hết 31/12/2016. Tính đến ngày 9/12/2015, đã công bố giá tối đa, giá đăng ký, kê khai giá của 785 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. 

Sang năm 2016, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (điện, than, xăng dầu, sữa, dịch vụ công,...); công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Đồng thời, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm…

Theo VOV