APEC 2017: Nhiều kiến nghị, kế hoạch công tác các nhóm chuyên trách đã được thông qua tại SOM 1

VietTimes -- Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp nhóm liên quan đã đi vào kết thúc và đưa ra nhiều kiến nghị, sáng kiến mới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp nhóm liên quan đã đi vào kết thúc và đưa ra nhiều kiến nghị, sáng kiến mới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp nhóm liên quan đã đi vào kết thúc và đưa ra nhiều kiến nghị, sáng kiến mới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hôm qua, 28/2, bốn ủy ban và nhóm công tác trong các lĩnh vực Thương mại và Đầu tư (CTI), Kinh tế (EC), Điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE) và Điều phối kinh tế mạng (AHSGIE) đã có ngày làm việc cuối cùng và đưa ra các kế hoạch công tác năm 2017 của các nhóm.

Cũng trong ngày làm việc cuối cùng này, Ủy ban CTI cũng đã trình bày và rà soát kế hoạch công tác năm 2017 của một số nhóm công tác trực thuộc, như Đối thoại Hóa chất (CD), Diễn đàn Đổi mới khoa học và đời sống (LSIF), các Nhóm Chuyên gia sở hữu trí tuệ (IPEG), và Tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC). 

Tại các cuộc họp, các nền kinh tế cũng trao đổi các sáng kiến mới có thể triển khai thời gian tới, tập trung vào các nội dung thúc đẩy tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vào chuỗi giá trị toàn cầu, đối thoại về quy tắc xuất xứ, hỗ trợ nâng cao năng lực đàm phán các hiệp định thương mại tự do.... Là Ủy ban có vai trò điều phối nghị trình tự do hoá thương mại và đầu tư APEC, các sáng kiến, giải pháp của CTI tại cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế, trong bối cảnh bối cảnh tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu gần đây chưa khởi sắc.

APEC 2017, SOM 1, kiến nghị, kế hoạch công tác, nhóm chuyên trách, thông qua, VietTimes, Nha Trang
Tiến sỹ Võ Trí Thành, đại diện đoàn Việt Nam cũng thông báo với các nền kinh tế tình hình và triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam thời gian qua tại SOM 1

Ủy ban EC cũng tiến hành thảo luận về việc xây dựng Báo cáo chính sách kinh tế APEC 2017 với chủ đề “Cải cách cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực”. Các đại biểu cũng rà soát nghị trình APEC về cải cách cơ cấu và Kế hoạch hành động APEC về thuận lợi hoá kinh doanh giai đoạn 2016 -2018; đồng thời đề xuất một số sáng kiến mới. 

Tại cuộc họp, Tiến sỹ Võ Trí Thành, đại diện đoàn Việt Nam cũng thông báo với các nền kinh tế tình hình và triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam thời gian qua. Theo nhận định của ông Thành, hiện nay là thời điểm bước ngoặt trong tiến trình cải cách của Việt Nam. Đổi mới trong nước và hội nhập quốc tế hiện nay ngày càng gắn kết chặt chẽ. Theo đó, Việt Nam cần chuyển đổi mô hình phát triển, tạo dựng nền tảng để có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà nhiều nền kinh tế khu vực cũng đang đối mặt.

Tại cuộc họp Ủy ban SCE, chủ tịch các nhóm công tác trực thuộc SCE đã trình bày kế hoạch hành động trong năm 2017 đã được thông qua tại các cuộc họp trong những ngày vừa qua, đồng thời nêu bật những hoạt động góp phần triển khai bốn hướng ưu tiên của Năm APEC 2017. Ủy ban cũng thảo luận việc triển khai chính sách nâng cao năng lực, với mục tiêu hỗ trợ các nền kinh tế thành viên đang phát triển có thêm nguồn lực, kinh nghiệm, kiến thức để triển khai các cam kết và tận dụng tốt hơn các cơ hội của hợp tác APEC.

APEC 2017, SOM 1, kiến nghị, kế hoạch công tác, nhóm chuyên trách, thông qua, VietTimes, Nha Trang
Các cuộc họp nhóm liên quan đã đi vào kết thúc và đưa ra nhiều kiến nghị, sáng kiến mới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nhóm AHSGIE cũng đã kết thúc hoạt động, sơ bộ thống nhất các bước đi nhằm xây dựng Lộ trình kinh tế mạng, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2017. Đây cũng là hoạt động cuối cùng ở cấp nhóm công tác trong kỳ Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quan lần này.

Được biết, ngày 01/03 sẽ diễn ra các cuộc họp cuối cùng ở cấp Ủy ban, và một số cuộc họp Nhóm bạn Chủ tịch và Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (PSU), trước khi các đại biểu bước vào hoạt động then chốt nhất là Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) vào ngày 02-03/3.