80% số nữ doanh nhân trực tuyến kinh doanh bằng nguồn vốn cá nhân

VietTimes – Mặc dù liên tục phải đối mặt với những rào cản cụ thể trong việc phát triển doanh nghiệp, mà đặc biệt nguồn vốn là một trong những thách thức lớn nhất, các nữ doanh nhân trên Facebook chọn cách tự xoay sở bằng vốn cá nhân, chỉ 20% số người cho biết họ có khoản vay ngân hàng hoặc vốn tín dụng.  

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Facebook công bố nghiên cứu từ Báo cáo Tương lai của Doanh nghiệp (Future of Business) mới nhất - nghiên cứu hợp tác giữa Facebook, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khảo sát hơn 90 triệu doanh nghiệp nhỏ trên Facebook trên thế giới.

Báo cáo chỉ ra doanh nghiệp nhỏ là trụ cột của nền kinh tế. Việc khai thác những tiềm năng chưa được khai phá của các nữ doanh nhân sẽ góp phần tạo công ăn việc làm và tăng trưởng nền kinh tế.

Trong số 95 quốc gia tham gia khảo sát, báo cáo cho thấy, gần 4 trong số 10 (39%) số người được xác định là chủ sở hữu hoặc người quản lý các doanh nghiệp nhỏ trên Facebook là phụ nữ. 81% số nữ lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ nói rằng mạng xã hội hữu ích đối với doanh nghiệp của họ.

Tại Việt Nam, gần 80% số nữ doanh nhân trên Facebook nói rằng phương tiện truyền thông xã hội hữu ích với doanh nghiệp của họ.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân vẫn liên tục phải đối mặt với những rào cản cụ thể trong việc phát triển doanh nghiệp của mình, trong đó nguồn vốn là một trong những thách thức lớn nhất.

Bên cạnh những tác động tích cực mà mạng xã hội và cộng đồng mang tới cho những doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, Báo cáo Tương lai của Doanh nghiệp cũng cho thấy, trong hầu hết những quốc gia được khảo sát, các nữ doanh nhân cho biết họ đã bắt đầu gây dựng doanh nghiệp của mình bằng khoản tiền tiết kiệm cá nhân và ít hơn 20% số người nói rằng họ có một khoản vay ngân hàng hoặc vốn tín dụng. Tỷ lệ trên cũng tương ứng tại Việt Nam.