700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang

5 thành viên gia đình Thứ trưởng Công Thương nắm giữ khoảng 35% cổ phần tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

hứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

hứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang ảnh 1

Theo Vnexpress