56.500 cuộc thanh kiểm tra tài chính trong 9 tháng đầu năm

VietTimes --  Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối tháng 9/2016, toàn ngành tài chính đã thực hiện 56.464 cuộc thanh, kiểm tra và thực hiện gần 11.300 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu. Phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 23.198 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.057 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, ngay từ đầu năm Thanh tra Bộ Tài chính đã đôn đốc, triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kế hoạch đã được phê duyệt xét thấy có rủi ro cao, có khả năng tăng thu ngân sách lớn. Đồng thời rà soát, phân tích để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra phù hợp với thực tiễn, do đó các cuộc thanh tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 5.838 tỷ đồng, bao gồm các khoản thu từ kiến nghị năm trước.

Riêng tháng 9/2016, Thanh tra Bộ đã thực hiện 26 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất.

Qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 15.208 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN hơn 2.172 tỷ đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 674 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí hơn 190 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 12.169 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính hơn 396 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước).

Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2016, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan tổng số 579 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua công tác tiếp công dân đã xem xét, hướng dẫn, giải quyết 319 vụ việc.  

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, số thực hiện còn thấp là do hầu hết các kết luận thanh tra được lưu hành trong quý III và đang trong thời hạn thực hiện. Cơ quan thanh tra sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện các kiến nghị trong thời gian tới.

Qua các cuộc thanh tra trên, ngành Thanh tra đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; kiến nghị với các bộ ngành, địa phương có liên quan bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, địa phương đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế của địa phương.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành Thanh tra Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức triển khai hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đã được phê duyệt, đồng thời đảm bảo lực lượng dự phòng đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.