5% tin tức báo chí hằng tuần phải dành cho trẻ em

VietTimes -- Quy định trên được nêu lên tại Thông tư số 09/2017/TT-BTT&TT của Bộ TT&TT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Ảnh minh họa. Báo Dân sinh

Ảnh minh họa. Báo Dân sinh

Phạm vi điều chỉnh của của Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 46 Luật trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em; yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát, tin, bài, chương trinh liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan báo chí; nhà xuất bản, cơ sở  nhập khẩu xuất bản phẩm; cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan. Thông tư quy  định tỷ lệ nội dung, vị trí đăng trên báo in, báo điện tử như: Về báo in, hằng tuần đăng tối thiểu 05% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí. Hằng tháng đăng tối thiểu 01% số lượng tin bài có nội dung dành có trẻ em…

Thông tư cũng quy định về xuất bản phẩm dành cho trẻ em, như yêu cầu về thông tin ghi trên xuất bản phẩm dành cho trẻ em; yêu cầu về nội dung của xuất bản phẩm dành cho trẻ em của tác giả trong nước; xuất bản phẩm dành cho trẻ em của tác giả ngoài nước. Đặc biệt Thông tư qua định rõ những yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em; cảnh báo những nội dung không phù hợp…

Thông tư chính thức có hiệu lực  kể từ ngày 10/10/2017.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm
Việt Nam nên tắt 2G hay 3G?

Việt Nam nên tắt 2G hay 3G?

VietTimes – Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch ngắt kết nối 2G khi công nghệ 5G được triển khai thương mại chính thức. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, người ta lại định ngắt 3G chứ không phải 2G.