5 năm, nghiên cứu khoa học công nghệ tốn 3,3 ngàn tỷ đồng

VietTimes -- Trong 5 năm qua, Nhà nước đã chi 3.328 tỷ đồng cho các nghiên cứu khoa học công nghệ, tạo ra 208 công nghệ mới trong đó có 55 công nghệ đã được hoàn thiện và chuyển giao cho sản xuất, 630 quy trình sản xuất mới với 157 quy trình đã hoàn thiện... 
Cũng như bất cứ hoạt động xã hội khác, lượng và chất luôn là vấn đề của nghiên cứu khoa học (ảnh minh hoạ).
Cũng như bất cứ hoạt động xã hội khác, lượng và chất luôn là vấn đề của nghiên cứu khoa học (ảnh minh hoạ).

Đây là thông tin vừa được đưa ra trong hội nghị tổng kết các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, hệ thống các chương trình trọng điểm cấp nhà nước có 15 chương trình bao gồm 10 chương trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (chương trình KC), 5 chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (chương trình KX).

Kinh phí thực hiện cho 10 chương trình KC là 3.122 tỷ đồng và 206 triệu đồng cho 5 chương trình KX (tổng kinh phí là 3.328 tỷ đồng). Trong đó, kinh phí dự toán của ngân sách nhà nước cho 10 chương trình KC là 1.627 tỷ đồng, 5 chương trình KX là 206 triệu đồng (tổng kinh phí là 1.833 tỷ đồng).

Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đã tạo ra cho sản xuất 23 loại giống cây mới và 25 chủng vi sinh, giống vật nuôi có ưu thế vượt trội so với các chủng giống cũ. Các đề tài, dự án cũng đã tạo ra 321 loại vật liệu mới và tiến hành thương mại hóa được 73 sản phẩm, tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa đạt hàng trăm tỷ đồng.

Các chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng cho các kết quả nghiên cứu làm rõ các luận cứ khoa học và có sức thuyết phục về đổi mới hệ thống chính trị, thực hành dân chủ và xây dựng Đảng cầm quyền; bổ sung các nhiệm vụ của sự phát triển văn hóa và con người, đồng thời đưa ra các quan điểm và giải các giải pháp kiến nghị mới về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại....

Việc tổ chức triển khai các chương trình này cũng đã huy động được một lực lượng khoa học rất lớn trong cả nước với sự tham gia của trên 5.300 cán bộ khoa học (trong đó khoảng 4.000 cán bộ có trình độ thạc sỹ trở lên) thuộc 1.200 cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp.