5 kỷ lục đặc biệt về xe

Để đáp ứng những nhu cầu khắc nghiệt, làng xe thế giới đã chứng kiến nhiều kỷ lục về tốc độ, kích thước.

 5 kỷ lục đặc biệt về xe

 Theo Zing