406 DN thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

VietTimes -- Trong năm 2017 sẽ có 135 doanh nghiệp (DN) thực hiện thoái vốn. Các doanh nghiệp này thuộc các bộ Công thương, Giao thông vận tải, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng và các địa phương như hà Nội, Hải Phòng....

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phải cổ phần hóa trong năm 2017

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phải cổ phần hóa trong năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020". Theo đó, sẽ có 406 doanh nghiệp (DN) thực hiện thoái vốn.

Cụ thể, có 135 DN thực hiện thoái vốn năm 2017. Trong đó, Bộ Công Thương có 1 DN; Bộ Giao thông vận tải 6 DN; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 DN; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1 DN; Bộ Tài chính 1 DN; Bộ Tài nguyên và Môi trường 2 DN; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 DN; Bộ Y tế 1 DN; Bộ Xây dựng 8 DN; Đài Truyền hình Việt Nam 1 DN; Hà Nội 17 DN; Hải Phòng 2 DN; Đà Nẵng 2 DN; Cần Thơ 1 DN; Bắc Giang 8 DN; Bình Định 9 DN; Thái Nguyên 3 DN; Vĩnh Phúc 3 DN; Long An 4 DN...

Năm 2018 tiếp tục có 181 DN thực hiện thoái vốn; năm 2019 có 62 DN thực hiện thoái vốn và năm 2020 có 28 DN thực hiện thoái vốn.

Quyết định cũng nêu rõ: Việc thoái vốn của công ty nông, lâm nghiệp và các công ty con và công ty liên kết của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Bệnh viện Giao thông vận tải; Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam thực hiện theo Quyết định riêng của cấp có thẩm quyền.

Quyết định của Thủ tướng nhằm đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2016 - 2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu DNNN để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.