406 DN thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

406 DN thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

VietTimes -- Trong năm 2017 sẽ có 135 doanh nghiệp (DN) thực hiện thoái vốn. Các doanh nghiệp này thuộc các bộ Công thương, Giao thông vận tải, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng và các địa phương như hà Nội, Hải Phòng....