30 công ty chứng khoán có thể bị ‘xóa sổ’

Theo dự thảo, các CTCK sẽ bị dừng hoạt động nếu có lỗ gộp bằng 50% vốn điều lệ hoặc có vốn chủ sở hữu hơn vốn pháp định theo các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép.
30 công ty chứng khoán có thể bị ‘xóa sổ’

Theo các chuyên gia, trong số 100 công ty chứng khoán hiện nay chỉ có 30 - 40 công ty hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, có tới vài chục công ty gần như đã ‘chết lâm sàng’.

Do vậy, nếu siết lại hoạt động của các công ty chứng khoán theo hướng dẫn của thông tư mới sẽ giảm bớt khoảng 30% số công ty chứng khoán hiện nay nhưng hoàn toàn không gây xáo trộn thị trường.

Tuy nhiên, khi các công ty nhỏ hoạt động kém hiệu quả bị dừng hoạt động cũng là cơ hội cho các công ty chứng khoán lớn muốn mở rộng quy mô và thị phần.

Theo VTV