3 huyện ngoại thành TP HCM “gần đủ” tiêu chí... lên quận

VietTimes -- Sở Nội vụ TP. HCM cho biết, theo các tiêu chuẩn của Trung Ương, các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn chỉ còn thiếu một vài tiêu chí để thành lập quận.

Bí thư Đinh La Thăng trong chuyến thực tế hôm 9/1

Bí thư Đinh La Thăng trong chuyến thực tế hôm 9/1

Ngày 18/1, lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM cho biết, công tác rà soát thực trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng và các tiêu chí của huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè để quy hoạch thành quận, theo đề xuất của Bí thư Đinh La Thăng, đã cơ bản hoàn thành. Kết quả sơ bộ cho thấy chỉ còn thiếu một số tiêu chí để đạt điều kiện thành lập quận.

Cụ thể, nếu muốn lên quận thì tất cả xã đều thành phường, song một số nơi tình hình nông nghiệp quá nhiều, khả năng lên phường sẽ bị hạn chế. 

Ngoài ra, các địa phương này vẫn còn thiếu một số tiêu chí như về hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế), đội ngũ cán bộ quản lý,...

Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Sở Nội vụ, tổng thể vẫn có thể lên được quận vì đây là quy hoạch lâu dài. Sở đang rà soát hết các huyện trước khi báo cáo chính thức bằng văn bản với UBND thành phố vào tháng 3.

Được biết, các địa phương này cũng đang mong muốn được "nâng" lên thành quận để có mô hình, cơ chế quản lý hành chính phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương này phát triển nhanh hơn, người dân cũng được hưởng lợi nhiều hơn.

Trước đó, tại buổi đi thực tế tại Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) ngày 9/1/2017, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã yêu cầu UBND chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát 3 huyện theo hướng quy hoạch thành các quận.

Theo nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để thành lập quận phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về cơ sở hạ tầng, dân số, diện tích, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội...

UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng đề án báo cáo Chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ trình Thủ tướng quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề án thành lập quận; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tổ chức thẩm định đề án thành lập quận; chủ trì tổ chức khảo sát để phục vụ việc thẩm định đề án thành lập quận.

Sau đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập quận.