19 ngày kỳ họp 11, Quốc hội XIII: Quyết nhân sự và nhiều vấn đề quan trọng

VietTimes – Chiều 18/3/2016, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức buổi họp báo công bố dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp 11 và cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 12/4/2016).

Ông Lê Minh Thông – Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 04 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 07 dự án luật, bao gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Kế đó, Quốc hội sẽ dành khoảng 4,5 ngày để: i) xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; ii) xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; iii) phê chuẩn Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; iv) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Sau đó, trong 10,5 ngày cuối cùng (từ 31/3 – 12/4/2016), Quốc hội sẽ dành để để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước, trong đó có các chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; bãi nhiệm một số chức danh cũ của Uỷ viên Bộ Chính trị đã nhận nhiệm vụ mới sau Đại hội Đảng XII (như Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng...). Chương trình cụ thể sẽ được trình Quốc hội tại phiên họp trù bị của Kỳ họp khoá 11.

Quốc hội sẽ có 10 phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trong đó có phiên khai mạc, bế mạc và phiên thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước./.

Hữu Vinh