170 đoàn công tác nước ngoài năm 2015 vì hợp tác quốc tế nhiều

Ông Tạ Đình Thi, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên - môi trường lý giải như vậy về thông tin năm 2015 Bộ có 170 đoàn đi công tác nước ngoài. Ngày 5-1, Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Đình Thi.
Ông Tạ Đình Thi, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên - môi trường
Ông Tạ Đình Thi, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên - môi trường

* Thưa ông, thống kê cả nước năm 2015 có hơn 2.000 đoàn đi công tác nước ngoài, chỉ riêng Bộ TN-MT có tới 170 đoàn, bình quân mỗi tháng bộ có 14 đoàn đi nước ngoài. Nhiều ý kiến nói với chức năng, nhiệm vụ bộ được giao đi như vậy là quá nhiều?

- Đúng là có 170 đoàn đi công tác nước ngoài năm 2015, tuy nhiên việc thống kê đoàn ở đây là thống kê theo ban hành quyết định. Cụ thể, số lượng nhiều người cũng là một đoàn, 1 người cũng là một đoàn.

Bộ TN-MT là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có tới 37 tổng cục, cục, vụ, trung tâm và các đơn vị trực thuộc bộ. Bộ cũng có số đầu mối hợp tác quốc tế, hội nhập nhiều.

Cả tám lĩnh vực của bộ quản lý đều có tính chất hội nhập, hợp tác quốc tế rất cao, yêu cầu hợp tác quốc tế thường xuyên, yêu cầu đổi mới liên quan đến hoạt động của ngành rất lớn.

Việc cử các đoàn đi là do yêu cầu công việc. Năm 2015 các lĩnh vực của bộ thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế rất lớn, về biến đổi khí hậu, về biển đảo, về môi trường, về các sự kiện ASEAN.

Không phải tất cả các đoàn đi đều lấy tiền từ ngân sách, ngân sách chi cho đi công tác nước ngoài có mức độ, chủ yếu là đi theo các đoàn do các dự án tài trợ, các tổ chức quốc tế mời, còn đi theo các đoàn hành chính thì năm 2015 bộ chỉ có 30 đoàn.

* Nghĩa là năm 2015 chỉ có 30 đoàn đi công tác nước ngoài của bộ dùng ngân sách?

- Đúng là trong số 170 đoàn của bộ chỉ có 30 đoàn đi đàm phán quốc tế từ nguồn hành chính, còn các đoàn khác là từ các dự án hợp tác quốc tế.

Thực tế việc các đoàn đi công tác nước ngoài thường có nhiều nguồn kinh phí khác nhau, thậm chí ngay trong một đoàn cũng có người đi theo diện kinh phí tài trợ, cũng có người đi theo diện kinh phí ngân sách.

* Trong thống kê của bộ cũng nêu số liệu năm 2015 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ đã cử khoảng 800 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm trong nước và khoảng 600 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài. Với kinh phí phục vụ việc cử 1.400 lượt cán bộ đi đào tạo, bộ đã chi bao nhiêu từ ngân sách?

- Việc cử đi đào tạo trên cũng có nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Ví như năm 2015 có nguồn kinh phí ngân sách từ đề án của trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là đề án 165) cấp cho 22 người của ngành TN-MT, trong đó có cả người của Bộ TN-MT, người của một số sở TN-MT đi đào tạo.

Ngoài ra còn có các nguồn kinh phí từ tài trợ quốc tế, từ các dự án, đề án được các tổ chức quốc tế hỗ trợ, từ các chương trình học bổng, nguồn tự túc.

Hiện bộ có 1.200 công chức và gần 9.000 viên chức. Kinh phí ngân sách cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mỗi năm cũng không nhiều, năm 2015 chỉ được cấp 5 tỉ đồng, còn kinh phí hợp tác quốc tế một năm chỉ có mấy tỉ từ nguồn hành chính.

Và ngay trong số 800 lượt cử đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm trong nước và 600 lượt ở nước ngoài, với những trường hợp sử dụng ngân sách thì cũng chỉ trong số tiền này, không có nguồn ngân sách nào khác.

Theo Tuổi trẻ