10 địa phương "lọt top" có phương tiện "trốn" giám sát hành trình

VietTimes -- Theo kết quả thống kê tháng 02/2017 bình quân có 73,05% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục ĐBVN thông qua thiết bị giám sát hành trình, tuy nhiên vẫn còn 10 địa phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục.

10 địa phương nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN.
10 địa phương nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN.

Các địa phương đó bao gồm: Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Bình Định, Hòa Bình, Lạng Sơn.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) tháng 02/2017.

Qua giám sát trong tháng 02/2017, cả nước có tổng số 65.414 lần vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,086 lần/1.000km, tăng 8,9% so với tháng 01/2017 và giảm 85,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Thời gian này, các Sở GTVT cũng đã xử lý 953 xe. Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 695 xe; từ chối cấp phù hiệu là 258 xe.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải. Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định.

Tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu, đặc biệt là 10 địa phương có tỉ lệ phương tiện không truyền dữ liệu cao nhất.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục ĐBVN theo quy định.

Đề nghị các Sở GTVT báo cáo Tổng cục ĐBVN đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ giám sát hành trình không thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Tổng cục ĐBVN yêu cầu tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình để so sánh trước khi quyết định xử lý.