10 câu "để đời" của Táo quân 2018

Những phát ngôn "chất phát ngất" của Táo Quân 2018 đều hướng tới những chủ đề xã hội xảy ra trong năm dưới góc nhìn châm biếm sâu cay dù cách thể hiện vô cùng hài hước, khiến nhiều người phải suy nghĩ sau những tràng cười không dứt.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 1.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 2.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 3.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 4.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 5.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 6.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 7.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 8.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 9.
HOT: Những câu nói chất phát ngất trong Táo quân 2018 - Ảnh 10.

Theo VTV