1 tỷ USD chảy ra nước ngoài theo người dân đi chữa bệnh

Năm 2015, có đến 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài để điều trị, tương đương với 1 tỷ USD mỗi năm. Đây là con số thống kê của Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Tiền tỷ đổ ra nước ngoài theo người Việt đi chữa bệnh.
Tiền tỷ đổ ra nước ngoài theo người Việt đi chữa bệnh.

Cơ quan này cho biết trong năm 2015, có đến 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài để điều trị, tương đương với 1 tỷ USD mỗi năm.

Xu hướng này cho thấy rõ sự cần thiết của việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu y tế của người dân tại Việt Nam, thông qua việc nâng cao chất lượng bệnh viện, tuyển dụng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ và thay thế các thiết bị y tế đã lạc hậu.

Theo dự báo, thị trường trang thiết bị y tế sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt mức 1,4 tỷ USD vào năm 2018. Đây là thị trường quan trọng đối với các doanh nghiệp châu Âu vì Việt Nam hiện nay nhập khẩu trên 90% thiết bị y tế do ngành công nghiệp trong nước, với hiện trạng như hiện nay, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nội địa.

Theo CAND