Yêu cầu thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà

VietTimes – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan điều tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên Bán đảo Sơn Trà.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan điều tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên Bán đảo Sơn Trà.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan điều tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên Bán đảo Sơn Trà.
Cụ thể, ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9973/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ, các Bộ TNMT, NN và PTNT, Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tiến hành Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên Bán đảo Sơn Trà.
Theo văn bản chỉ đạo, căn cứ báo cáo của UBND TP Đà Nẵng; báo cáo của các Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT, Bộ VH-TT và DL, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), Bộ Công An, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối với các Bộ ngành liên quan tiến hành thánh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong giai đoạn từ năm 2003 (thời điểm Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa) đến hết năm 2016 - thời điểm Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được phê duyệt). Đồng thời báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.
Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan điều tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên Bán đảo Sơn Trà.Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan điều tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên Bán đảo Sơn Trà.

Liên quan đến các dự án đầu tư được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại bán đảo Sơn Trà, ngày 30/8/2017, UBND TP Đà Nẵng đã có Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 29/8/2017, do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký gửi Văn phòng Chính phủ về việc rà soát các dự án và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng 2030. 

Báo cáo này nêu rõ, tính đến thời điểm tháng 12/2012, tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư với 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5ha. Trong đó đất giao có thu tiền là 94,05ha; đất thuê là 274,19ha và phần còn lại là giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu (phần diện tích đất giao từ 2003-2012 là 698,37 tỷ đồng. Về quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch là 1.920 lô biệt thự, 24 Bunggalow và 306 buồng khách sạn (trường hợp quy đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương 5.600 buồng khách sạn).
Danh sách các dự án đã được UBND TP Đà Nẵng cấp phép từ trước khi có Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn TràDanh sách các dự án đã được UBND TP Đà Nẵng cấp phép từ trước khi có Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà được Chính phủ phê duyệt

Về cơ sở pháp lý để chấp thuận đầu tư, UBND TP Đà Nẵng cho rằng đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ và của UBND TP Đà Nẵng; Về tình hình triển khai các dự án, đã có 3 dự án được đầu tư, triển khai (Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc, Khu du lịch Sơn trà Resort & Spa và Khu nhà nghỉ du lịch sinh thái Bãi Trẹm); 1 dự án đang triển khai và tạm dừng (khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa); 3 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng; Và 11 dự án chưa triển khai.

Theo UBND TP Đà Nẵng, các dự án được lập, thẩm định và phê duyệt đã đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về an ninh quốc phòng với các cao trình xây dựng các dự án dưới cao trình 200m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài. Và vấn đề đa dạng sinh học đã được quan tâm đầy đủ sau khi có phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Trước khi có quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đã cấp phép chủ trương đầu tư cho 25 dự án. Trong đó có 18 dự án du lịch và có 11 dự án có phòng lưu trú với quy mô phòng lưu trú gồm: 1.400 phòng khách sạn và 1.920 căn biệt thựTrước khi có quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đã cấp phép chủ trương đầu tư cho 25 dự án. Trong đó có 18 dự án du lịch và có 11 dự án có phòng lưu trú với quy mô phòng lưu trú gồm: 1.400 phòng khách sạn và 1.920 căn biệt thự

Sau khi làm việc với các chủ đầu tư có các dự án tại khu vực Bán đảo Sơn Trà; làm việc với Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định Sơn Trà là một trong các Khu du lịch quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030. Đề nghị Thủ tướng quan tâm kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà; Và xem xét các kiến nghị của các chủ đầu tư tại khu vực Bán đảo Sơn Trà để giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững. 

Và theo Đề án Quy hoạch phát triển du lịch bán đảo Sơn Trà TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2163/QĐ-TTP của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 09/11/2016 thì trước đó, từ năm 2013, UBND TP Đà Nẵng với thẩm quyền của mình đã phê duyệt, cấp phép chủ trương đầu tư cho 25 dự án.
Trong đó có 18 dự án du lịch và có 11 dự án có phòng lưu trú với quy mô phòng lưu trú gồm: 1.400 phòng khách sạn và 1.920 căn biệt thự. Trong đó, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa bị dư luận lên án vì phá hoại môi trường tự nhiên tại Sơn Trà là một trong số các dự án đã được Đà Nẵng phê duyệt, cấp phép từ trước.
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa bị dư luận lên án vì phá hoại môi trường tự nhiên tại Sơn Trà là một trong số các dự án đã được Đà Nẵng phê duyệt, cấp phép từ trước.Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa bị dư luận lên án vì phá hoại môi trường tự nhiên tại Sơn Trà là một trong số các dự án đã được Đà Nẵng phê duyệt, cấp phép từ trước.

Ngoài Dự án Khu Du lịch Biển Tiên Sa thì theo bản Đề án Quy hoạch phát triển Du lịch bán đảo Sơn Trà (được Chính phủ phê duyệt) thì tại đây đang có đến 32 dự án đã được xây dựng với diện tích 1.293,73ha. Trong đó có 20 dự án khu du lịch, 1 bảo tảng, 1 đài phát hình, 1 công trình tôn giáo, 1 trạm radar, 1 khu biệt thự, 1 cở sở hàng hóa, 3 khu đất quốc phòng,... Không những vậy, với thẩm quyền của mình, Đà Năng đã cấp phép cho 14 dự án phát triển du lịch trên bán Sơn Trà với diện tích 1.247,45ha.