Yêu cầu báo cáo những dịch vụ "độc quyền" tại bệnh viện

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện khẩn trương báo cáo kết quả rà soát các dịch vụ cho thuê, khoán...
Bộ Y tế đã ra văn bản về việc chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các sở y tế.
Bộ Y tế đã ra văn bản về việc chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các sở y tế.

Sở Y tế Hà Nội vừa gửi công văn yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trong ngành khẩn trương báo cáo bằng văn bản kết quả rà soát các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu của Bộ Y tế, đồng thời tập hợp số liệu báo cáo về Sở trước 26/7.

Theo đó, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phải báo cáo các dịch vụ, loại hình đấu thầu, thời hạn hợp đồng đấu thầu, tổng số thu từ hợp đồng kinh tế đã ký... Sau thời hạn 26/7, nếu các đơn vị trên không có văn bả báo cáo, thủ trưởng đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế đã triển khai các dịch vụ do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp như bảo vệ, trông giữ xe, vận chuyển người bệnh cấp cứu, căng tin, xử lý chất thải rắn y tế, bảo quản tử thi, dịch vụ tang lễ… Tuy nhiên, các dịch vụ nên còn tồn tại nhiều bất cập, có dấu hiệu hình thành cơ chế đặc quyền, đặc lợi gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy thuốc và các cơ sở y tế.

Chính vì vậy, ngày 13/7 Bộ Y tế đã ra văn bản về việc chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các sở y tế. Văn bản yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh ở Trung ương và địa phương chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt hợp đồng với các tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp dịch vụ tại các bệnh viện, cơ sở y tế gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh và chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị y tế trong toàn quốc (đặc biệt là bệnh viện) khẩn trương tổ chức rà soát các hợp đồng đã ký kết về cung cấp dịch vụ tại bệnh viện, các cơ sở y tế để có biện pháp ngăn ngừa, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt các hợp đồng nếu xảy ra vi phạm hoặc có hành vi ứng xử không tốt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức đấu thầu rộng rãi, khách quan, minh bạch các dịch vụ thuê, khoán do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp theo quy định, lựa chọn những cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, được tập thể chấp nhận.

Các bệnh viện cũng phải công khai, niêm yết giá các loại dịch vụ do các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài cung ứng tại bệnh viện, các cơ sở y tế để cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh biết để tự do lựa chọn; Phối hợp với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ vận chuyển người bệnh, để xây dựng quy chế hoạt động bảo đảm công khai, minh bạch; nghiêm cấm các hành vi ép buộc người bệnh, người nhà người bệnh phải sử dụng dịch vụ do bệnh viện đã ký kết với các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài đang triển khai tại bệnh viện.

Theo Giao Thông